O firmě
Firma Vladimír Vrbický
Naše firma se zaměřuje především na provádění prací se stavebními stroji. Realizujeme zemní a výkopové práce včetně demoliční činnosti. Nabídnout Vám také můžeme nákladní autodopravu, odvoz sutě, štěrku nebo zeminy. Veškeré služby provádíme s důrazem na bezpečnost, efektivitu a šetrnost k okolí. Naší prioritou je kvalitně provedená práce.

Používáme moderní stroje, které Vám rádi zapůjčíme.

Zaměřením naší společnosti je poskytování služeb především v rámci Pardubického kraje. Vzdálenější zakázky realizujeme po předchozí domluvě.

Novinka 2021

Díky projektu Využití inovativních technoligií, který je spolufinancován EU, jsme pořídili stroj CAT M318 včetně třídící lopaty MBCrusher.

Smyslem a cílem projektu je zavádění inovativních technologií při využívání druhotných surovin. Díky projektu dojde k rozšíření potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s druhotnými surovinami. V konečném důsledku se díky tomu zvýší konkurenceschopnost žadatele. Cílem projektu je také snížení nákladů, které souvisejí s nákupem stavebního materiálu, protože díky realizaci projektu se stane žadatel v tomto směru soběstačný a bude využívat vlastní produkci stavebního materiálu.  Cílů projektu bude dosaženo díky inovacím v provozu žadatele a to ve smyslu implementace BAT technologie společnosti, jež bude díky realizace projektu pořízena. Technologie BAT bude využita na materiálové zpracování odpadů, které v současné době žadatel ukládá na skládce a materiálově nevyužívá.

  • název programu               Nízkouhlíkové technologie
  • název projektu                 Využití inovativních technologií – Vladimír Vrbický
  • jméno žadatele                Vladimír Vrbický
  • termín realizace               31. 7. 2020 – 28.6.2022
  • způsobilé výdaje              5 970 000,00
  • dotace                               2 686 500,00
naše služby
Co Vám můžeme nabídnout
Zemní práce
Nakládání s odpady
Půjčovna nářadí a strojů
Bourací práce
Recyklace stavebních materiálů
Opravy nákladních automobilů
Komplexní stavební činnost
Prodej stavebních materiálů
Autodoprava
bg_our-team_prlx
Reference
Co o nás říkají naši klienti